ПостПак – откупни пакет за регион - О услузи

ПостПак – откупни пакет за регион

Пошаљите откупни пакет у земље региона, уз наплату поузећем.

ПостПак пошиљке могу се предати на шалтеру сваке поште у Србији.

Из најближе поште, пошаљите откупни пакет примаоцима у земље региона – Босну и Херцеговину и Црну Гору.

Ми Вам нудимо:

 • приступачне цене;
 • поједностављен поступак извоза;
 • могућност наплате поузећем.

ПостПак пакети су регистроване откупне поштанске пошиљке, са или без означене вредности, паковане на прописан начин, које садрже робу и друге предмете, а гласе за примаоце физичка лица.

Максимална дозвољена маса ПостПак пошиљака je 30 кг.

Максимална означена вредност и откупни износ је 999 евра по једној пошиљци/рачуну за истог примаоца.

Контакт мобилног телефона примаоца и пошиљаоца обавезно је уписати на обрасцу CP-72 – Извозни царински лист, који прати пакет од пријема до уручења.

Информације у вези са царинском процедуром и потребном документацијом, могу се добити позивањем броја поште царињења у Београду, Новом Саду или Нишу.

Електронско праћење статуса пошиљке омогућено је на сајту Поште.

Предности

 • Једноставност – ПостПак пошиљке могу се предати на шалтеру сваке поште у Србији;
 • поједностављење пласмана робе у региону уз смањење трошкова извоза;
 • сви пакети су откупни и преносе се авионски за све земље, осим за Републику Српску;
 • електронски пренос откупног износа.

Наплата ПостПак откупних пошиљака

За плаћање откупнине за ПостПак пошиљку користи сe откупна упутница ПостКеш (PostCash) – међународни пренос новца.

Услови плаћања откупнине за ПостПак пошиљку су:

 • не наплаћује се накнада за откупну упутницу;
 • новчана средства послата откупном упутницом власништво су примаоца новца/пошиљаоца ПостПак пошиљке од тренутка уплате;
 • приликом уручења ПостПак пошиљке, откупнина се наплаћује од физичког лица, ради формирања откупне упутнице које се затим упућује пошиљаоцу откупне пошиљке;
 • пошиљалац откупне упутнице није у обавези да примаоца обавести о уплати;
 • Пошта СМС поруком обавештава примаоца о приспећу откупне упутнице, на број телефона који је дат Пошти приликом слања ПостПак откупне пошиљке;
 • приликом исплате откупне упутнице, прималац уместо броја откупне упутнице може да саопшти број ПостПак пошиљке;
 • услугу исплате ПостКеш, откупне упутнице, Пошта пружа у динарима, по куповном курсу који примењује Пошта на дан приспећа упутнице у систем Поште.

Посебне услуге

Пакет са означеном вредношћу и откупнином

Означена вредност и откупнина треба да одговара стварној вредности пошиљке. Вредност и откупнина се означавају у еврима, бројкама и словима на пакету и на обрасцу CP-72 који прати пакет.

Услуге по захтеву пошиљаоцa за услугу ПостПак

Услуге по службеној дужности за услугу ПостПак

Забрањени садржаји

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације