Пост-експрес (Post Express) – курирски сервис Поште Србије - О услузи

Пост-експрес (Post Express) – курирски сервис Поште Србије

Пост-експрес – име за брзину.

Услуга преузимања пошиљака на адреси доступна је у 120 места.

Брз и сигуран пријем и уручење пошиљака на територији целе Србије.

Користите Пост-експрес услуге за слање докумената, робе и других предмета за које не постоје законске забране.

Услуга преузимања пошиљака на адреси корисника заказује се позивом на број 011 3607 607 или 0800 100 808. Услуга је доступна у више од 120 места у Србији.

Користите нашу веб или мобилну апликацију за брзо и једноставно креирање захтева за преузимање Пост-експрес пошиљака, без позивања Контакт центра. Потражите бесплатну Веб-експрес, Андроид или iOS апликацију „Пошта Србије”.

Предаја пошиљака на шалтерима пошта омогућена је у више од 1000 места у Србији.

Експрес пошиљке уручују се на адреси примаоца у свим местима широм Србије.

Маса Пост-експрес пошиљке може бити највише 20 кг, осим за услугу Данас за одмах за коју је максимум 15 кг.

Максималне димензије Пост-експрес пошиљака су 60x50x50 цм.

Пратите статус експрес пошиљака електронски на track&trace или позивањем Контакт центра на 0800 100 808 и 011 3607 607, радним данима од 8 до 18 часова и суботом од 8 до 15 часова. Такође, ако користите Веб-експрес или Андроид апликацију „Пошта Србије” имате могућност да пратите своје пошиљке у најважнијим тачкама преноса.

Данас за сутра

Уручење у целој Србији до 19 часова наредног радног дана и бесплатну СМС најаву о приспећу пошиљке.

Данас за сутра – испорука у пошти

Mодел уручења који омогућава примаоцу да подигне пошиљку у време које му одговара у једној од 400 пошта широм Србије, уз показивање документа за идентификацију и СМС поруке.

Пошиљалац пошиљку предаје искључиво на шалтеру поште и приликом предаје пошиљке потребно је да запосленом у Пошти саопшти назив и контакт телефон примаоца и поштански број изабране испоручне поште.

Данас за сутра – испорука на пакетомату

Mодел уручења који омогућава примаоцу да пошиљку преузме у одабраном пакетомату у року од 2 (два) радна дана од дана приспећа пошиљке у пакетомат. Након истека овог рока пошиљка се отпрема у испоручну пошту надлежну за пакетомат где се чува до истека рока предвиђеног за чување пошиљке у испоручној пошти.

Списак пакетомата у којима се врши испорука пошиљака.

Пошиљалац пошиљку предаје искључиво на шалтеру поште и приликом предаје пошиљке потребно је да запосленом у Пошти саопшти назив и контакт телефон примаоца и адресу изабраног пакетомата.

Данас за данас

Уручење пошиљке у другом граду, истог дана од 16 до 20 часова.

Проверите места у којима се обавља пријем и уручење Пост-експрес пошиљака.

Данас за одмах

Уручење пошиљке у истом граду за само неколико часова.

Уручење пошиљке на подручју Београда – 4 сата од пријема.

Уручење пошиљке у осталим градовима – 3 сата од пријема.

Списак градова за услугу Данас за одмах

PostexpressLUX

Уручење пошиљке у истом граду у унапред одређено време у току истог дана. Пошиљалац упућује Захтев за преузимање најмање 24 сата раније.

Услуге по захтеву и остале услуге

Избором услуга по захтеву и осталих услуга обезбеђују се додатне вредности за корисника.

 

Повезане услуге и информације