Исплата чекова по текућим рачунима грађана - Архива

Исплата чекова по текућим рачунима грађана

Правилник о изменама правилника о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије“ 
важи од 03.06.2019. године

Правилник о изменама правилника о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије“
важи од 01.01.2019. године

Правилник о општим условима извршења једнократних платних трансакција у ЈП „Пошта Србије“
важи од 19.04.2017. године

Правилник о изменама и допунама правилника о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије”
важи од 07.07.2017. године

Правилник о изменама и допунама правилника о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије”
важи од 14.12.2017. године

Правилник о изменама и допунама правилника о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије”
важи од 01.01.2018. године

Правилник о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије”

Правилник о изменама и допунама правилника о општим условима извршења једнократних платних трансакција ЈП „Пошта Србије”

Повезане услуге и информације