Исплата готовине платним картицама преко ПОС терминала - Цене

Исплата готовине платним картицама преко ПОС терминала

Пошта Србије не пружа услуге плаћања рачуна платним картицама, већ се све трансакције третирају као исплата готовине.

Повезане услуге и информације