Секограм - О услузи

Секограм

Пошаљите пошиљку у иностранство слепим и слабовидим особама.

Секограм за иностранство ослобођен је поштарине, осим када се шаље авионом.

Секограм који се шаље у иностранство ослобођен је поштарине, изузев поштарине за Авионску пошиљку.

Секограм је пошиљка која садржи преписку, литературу у било ком облику, укључујући и звучне записе, намењене искључиво потребама слепих или слабовидих особа, као и опрему и материјале прилагођене превазилажењу проблема слепила.

Димензије секограма одговарају димензијама писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Маса секограма: до 7 кг.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације