Пуномоћје за уручење поштанских пошиљака - Контакт

Пуномоћје за уручење поштанских пошиљака

Функција услуга

Сектор за писмоносне, експрес, пакетске и логистичке услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 129
011 3718 131

pismonosneusluge@posta.rs

Повезане услуге и информације