Слање телеграма у иностранство

Пошаљите телеграм у иностранство.

Функција услуга

Слање телеграма са фиксног телефона оператора „Телеком Србија"
1961

Сектор за писмоносне услуге

Служба за електронске услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 130
011 3718 198
011 3718 199

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације