Генерисање инструкције за плаћање - О услузи

Генерисање инструкције за плаћање

У циљу пружања подршке услузи „Плати“ која је грађанима доступна путем портала eUprava, Пошта Србије је увела услугу - Генерисање инструкције за плаћање.

Генерисање инструкције за плаћање је услуга која подразумева креирање јединствене уплатнице за плаћање такси и накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова (накнаде за услуге издавања личне карте, пасоша, возачке дозволе, пребивалишта и боравишта) и Пореска управа (обрачун пореза на пренос апсолутних права у поступку преноса власништва над употребљиваним моторним возилима-половна возила).

Услуга се пружа у свим поштама, на шалтерима на којима су инсталиране фискалне касе.