Уплате налогом за уплату - О услузи

Уплате налогом за уплату

Плаћајте у Пошти!

Налогом за уплату могу се обавити различите готовинске уплате.

На шалтерима пошта, налогом за уплату можете обавити различите готовинске уплате, као што су порези, таксе, школарине и измирење других обавеза.

Време реализације уплате зависи од времена пријема уплата:

  • за уплате на рачуне код Банке Поштанске штедионице примљене до 19 часова (радним данима и суботом), реализација је истог дана;
  • за уплате на рачуне код Unicredit банке и Procredit банке примљене до 18:30 часова радним данима, реализација је истог дана;
  • за уплате на све остале рачуне примљене до 16 часова радним данима, реализација је истог дана.

Уплате које се обаве након наведених термина, реализују се првог наредног радног дана.

За више информација о времену и реализацији уплата проверите Термински план Поште.

Приговори

Обавештење о начину подношења приговора за кориснике платних услуга

Приговор на платне услуге се може поднети и на имејл: brigaokorisnicima@posta.rs.

Повезане услуге и информације