М врећа - Рокови

М врећа

За слање и до 30 кг штампаног материјала истом примаоцу у иностранство.

За пошиљке у међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови уручења.

Рокови преноса писмоносних пошиљака за иностранство

Повезане услуге и информације