М врећа - О услузи

М врећа

За слање и до 30 кг штампаног материјала истом примаоцу у иностранство.

Најмања маса М вреће може бити 2 кг, а највећа 30 кг.

М врећа је писмоносна пошиљка у међународном саобраћају која садржи већу количину тисковина које исти пошиљалац отпрема истом примаоцу.

Најмања маса М вреће износи 2 кг, а највећа 30 кг.

Назив примаоца мора бити написан на адресници направљеној од картона или одговарајућег материјала димензија 9 x 14 цм. На сваком омоту тисковина које су стављене у посебну врећу, означава се адреса примаоца као на адресници. Пошиљалац је дужан да запосленом у пошти омогући увид у садржај вреће.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације