Бесплатне акције - Цене акција

У свакој пошти која прима налоге за продају бесплатних акција, до 16 часова, биће истакнута информација о оствареној цени акција на затварању тог трговачког дана, што ће помоћи грађанину приликом издавања налога и одређивања минималне цене по којој жели да његове акције буду продате. Објављена цена акција на затварању тог трговачког дана представља почетну цену за наредни трговачки дан.

Ова процедура биће иста за трговину свим бесплатним акцијама (НИС, Телеком Србије, Аеродром Никола Тесла, Акционарски фонд и ЕПС).

На шалтерима Поште обавља се искључиво продаја бесплатних акција, док се куповина акција може остварити само посредством брокера.

Последња цена акција

Повезане услуге и информације