Бесплатне акције - О услузи

Пријем налога за продају бесплатних акција на шалтерима пошта.

На шалтерима пошта може се трговати бесплатним акцијама Јавног предузећа Аеродром „Никола Тесла” а. д. Београд и „НИС“-а. Грађани могу да издају Налоге за продају ових акција у око 1300 пошта, сваког радног дана од понедељка до петка.

Проверите списак пошта овлашћених за пријем налога за прву продају бесплатних акција.

Потребна је важећа лична карта и одговори на три питања.

  • Број акција
    Колико акција желите да продате?
  • Минимална цена
    Која је најмања цена по којој желите да продате акцију?
  • Број текућег рачуна
    Који је број текућег рачуна на који желите да се обави уплата?

За додатне информације, позовите број 0800 100 300 за бесплатне позиве или пошаљите СМС упит на број 2377 са текстом: AKCIJE_(размак), јединствени број налога.

Цена поруке износи 30 динара ( без пдв-а).

Обавештење

Пошта Србије обавештава све грађане – власнике бесплатних акција, да је рок у коме могу испостављати налоге на шалтерима пошта без наплате трошкова, продужен до 31.12.2024. године.

Документација за продају бесплатних акција

Документ који је потребно да имате код себе је важећа лична карта.

Уколико грађанин продаје акције за неког другог, потребно је да понесе: важећу личну карту и њену фотокопију, личну карту особе за коју се обавља продаја и њену фотокопију, као и два примерка оригиналног специјалног пуномоћја, искључиво за ову намену оверена у суду, од којих један примерак са фотокопијама личних карата, предаје на шалтеру поште, а други примерак задржава за евентуално даље давање налога.

Уколико је грађанин старатељ или има продужено родитељско право, потребно је да понесе своју важећу личну карту на увид, фотокопију личне карте, два примерка оригиналног решења надлежног органа (надлежног суда или центра за социјални рад) оверена у суду и два примерка оригиналног уверења о животу акционара, не старијих од 30 дана, од којих по један примерак предаје на шалтеру поште, док друге примерке задржава за даље давање налога.

Повезане услуге и информације