Дунав осигурање – продаја полиса осигурања

Лако до полисе! Дунав осигурање сада и у Пошти.

Продаја полиса осигурања на шалтерима овлашћених пошта.

Пошта Србије обавља послове заступања у осигурању, као заступник компаније „Дунав осигурање” а.д.о. (Решење Народне банке Србије број 3967, од 15.05.2017. године).

На шалтерима овлашћених пошта, можете закључити уговор о осигурању за следеће врсте осигурања:

Овлашћене поште за заступање у осигурању

Летња акција

У периоду од 01.06.2019. до 30.09.2019. године, обезбеђени су следећи попусти:

  • 10% попуста за куповину полисе Путничког здравственог осигурања за пословна и туристичка путовања која у континуитету не трају дуже од 30 дана.
  • уз полису Путног здравственог осигурања могуће је закључити полису Помоћ на путу на коју се остварује 30% попуста,
  • уз полису Путног здравственог осигурања препоручује се производ Сезонска чуваркућа - Летња чуваркућа по специјалној цени.

Повезане услуге и информације