Express Mail Service (EMS) - Рокови

Express Mail Service (EMS)

Брзи пренос пошиљака у преко 60 земаља света, по повољним ценама.

Информације о условима пријема и очекиваним временима преноса ЕМС пошиљака за појединачне земље можете погледати овде.

Рокови уручења су очекивани и време задржавања пошиљака на царини, као и нерадни дани пријемног и доставног оператора не улазе у очекивана времена преноса.

Пронађите пошту

Приспеле ЕМС пошиљке из међународног поштанског саобраћаја, које се нису могле уручити примаоцу достављањем на адреси у Републици Србији, чувају се за испоруку у пошти 15 дана.

Рок за чување ЕМС пошиљака тече од наредног дана од дана остављања извештаја о приспећу пошиљака.

Повезане услуге и информације