Express Mail Service (EMS) - Најчешћа питања

Express Mail Service (EMS)

Брзи пренос пошиљака у преко 60 земаља света, по повољним ценама.

ЕМС пошиљке су регистроване поштанске пошиљке без означене вредности и без посебних услуга, масе до 30 кг.

ЕМС (Еxpress Mail Service) је услуга која омогућава најкраћи могући временски период преноса пошиљака у међународном поштанском саобраћају, по приступачним ценама.

Пошиљке се уручују у најкраћем могућем временском периоду.

Очекивана времена преноса пошиљака

У очекивано време преноса се не рачуна дан пријема пошиљке, субота, недеља и дани државних и верских празника, који се празнују нерадно како у Републици Србији, тако и у одредишној земљи. У очекивано време преноса не улази време евентуалног задржавања пошиљке на царини.

ЕМС пошиљке могу садржати документа, робу и друге предмете осим оних за које важе законске забране Светског поштанског савеза и законодавства одредишних земаља.

У ЕМС пошиљкама забрањен је пренос: металног новца, новчаница и вредносница које гласе на доносиоца, путничких чекова, пиратеријског материјала, племенитих метала, драгог камења, живих животиња, опојних дрога, психотропних материја, саблажњивих и неморалних предмета, отровних и материја са нагризајућим својствима, експлозивних, запаљивих, радиоактивних и осталих опасних материја, оружја и муниције, предмета чији је пренос забрањен прописима Републике Србије, предмета чији је увоз или промет забрањен у одредишној земљи, као и предмета који по природи или паковању могу бити опасни за запослене који рукују пошиљком и премета који могу оштетити друге поштанске пошиљке или поштанску опрему и средства која се користе при руковању са пошиљком.

ЕМС пошиљке у међународном саобраћају предају се отворене.

Не, поштарину за пренос плаћа искључиво пошиљалац приликом предаје ЕМС пошиљке.

ЕМС пошиљка у међународном поштанском саобраћају је услуга која омогућава најкраћи могући период преноса пошиљака и с тим у вези, рокови преноса нису гарантовани.

У ЕМС пошиљкама у међународном поштанском саобраћају не може се слати новац, с обзиром да ЕМС пошиљка не може имати посебну услугу Вредносна пошиљка.

ЕМС пошиљке могу се пратити на сајту Поште, преко Track&Trace система доставних оператора, или позивањем Контакт центра на 0800 100 808 и 011 3 607 607, радним данима од 8 до 18 часова и суботом од 8 до 15 часова.

ЕМС пошиљке у међународном поштанском саобраћају, не могу се предати као пошиљке са откупнином и означеном вредношћу.

ЕМС пошиљку можете послати са Ваше адресе, позивом Пост-експрес Контакт центра на 0800 100 808 или 011 3607 607. На овај начин омогућено је слање докумената масе до 500 г. ЕМС пошиљке које садрже документа масе веће од 500 г или предмете и робу, предају се на шалтерима поште. Слање ЕМС пошиљака курирском службом можете захтевати посредством Пост-експрес Контакт центра на адреси коју Ви одредите, и то из одређеног броја места.

Списак места за слање ЕМС пошиљака курирском службом

Вашу ЕМС пошиљку можете послати из више од 500 пошта широм Србије.

Списак пошта за слање ЕМС пошиљака

Повезане услуге и информације