Express Mail Service (EMS) - О услузи

Express Mail Service (EMS)

Брзи пренос пошиљака у преко 60 земаља света, по повољним ценама.

Пошта омогућава брзи пренос пошиљака у преко 60 земаља.

ЕМС пошиљке су регистроване поштанске пошиљке без означене вредности и без посебних услуга, масе до 30 кг.

ЕМС пошиљке у међународном саобраћају могу садржати: документа, робу, друге предмете, осим оних за које важе забране Светског Поштанског савеза и законодавстава појединих земаља.

Пријем ЕМС пошиљака:

Списак земаља за слање ЕМС пошиљака

Пратите статус ЕМС пошиљака електронски на сајту Поште, преко Track&Trace система доставних оператора, или позивањем Контакт центра на 0800 100 808 и 011 3 607 607, радним данима од 8 до 18 часова и суботом од 8 до 15 часова.

Забрањени садржаји

Проверите детаљне информације о забрањеним садржајима за увоз или транзит кроз одређену земљу.

Шта све можете послати у ЕМС пошиљци?

ЕМС пошиљкама шаљу се документа, роба и други предмети, осим оних за које важе забране Светског поштанског савеза и законодавстава појединих земаља.

Више информација

Документа

Позивањем бројева 011 3607 607 или 0800 100 808, документа се могу послати са жељене адресе из следећих места у Србији, уколико је маса пошиљке до 0,5 кг, или предајом на шалтерима пошта.

Више информација о ЕМС пошиљкама и правилно попуњеним документима

Роба у форми поклона (количине ограничене за потребе једног домаћинства)

Са шалтера за пријем ЕМС пошиљака може се послати роба у количини за потребе једног домаћинства. Уз пошиљку је неопходно да приложите попуњену EMS адресницу, као и одговарајући број примерака образаца „Царинска декларација CN 23 уколико шаљете више од четири артикла у пошиљци.

Димензије

Максималне димензије ЕМС пошиљака: збир дужине и обима на најширем месту попречно, може бити највише 3 м, с тим да највећа димензија не сме прелазити 1.5м.

Информације у вези са царинском процедуром и потребном документацијом, могу се добити позивањем броја поште царињења у Београду, Новом Саду или Нишу.

Повезане услуге и информације