Пост-експрес (Post Express) – курирски сервис Поште Србије

Пост-експрес – име за брзину.

Услуга преузимања пошиљака на адреси доступна је у 120 места.

Брз и сигуран пријем и уручење пошиљака на територији целе Србије.

Користите Пост-експрес услуге за слање докумената, робе и других предмета за које не постоје законске забране.

Услуга преузимања пошиљака на адреси корисника заказује се позивом на број 011 3607 607 или 0800 100 808. Услуга је доступна у више од 120 места у Србији.

Предаја пошиљака на шалтерима пошта омогућена је у више од 1000 места у Србији.

Експрес пошиљке уручују се на адреси примаоца у свим местима широм Србије.

Максимална маса Пост-екпрес пошиљке износи 20 кг.

Максимална маса Пост-екпрес пошиљке за услугу Данас за одмах је 15 кг.

Максималне димензије Пост-експрес пошиљака су 60x50x50 цм.

Пратите статус експрес пошиљака електронски на track&trace или позивањем Контакт центра на 0800 100 808 и 011 3 607 607, радним данима од 8 до 18 часова и суботом од 8 до 15 часова.

Веб-експрес и андроид апликација

За брзо и једноставно креирање захтева за преузимање Пост-експрес пошиљака, без позивања Контакт центра, можете користити Веб-експрес или Андроид апликацију „Пошта Србије”.

Данас за сутра

Уручење у целој Србији, уз избор времена уручења до 12 или 19 часова наредног радног дана и бесплатну СМС најаву о приспећу пошиљке.

Максимална маса Пост-експрес пошиљке износи 20 кг.

Данас за сутра – испорука у пошти

Данас за сутра – испорука у пошти је модел уручења Пост-експрес пошиљака који омогућава уручење Пост-експрес пошиљака у једној од 400 пошта широм Србије, уз показивање документа за личну идентификацију и СМС поруке.

Брзо и сигурно уручење обезбеђујете правилним адресовањем пошиљке, што подразумева:

  • одабир услуге Данас за сутра до 19 часова;
  • попуњавање поља „прималац” пуним именом, презименом и бројем мобилног телефона примаоца;
  • попуњавањем поштанског броја испоручне поште и називом насеља;
  • уписивањем „ИСПОРУКА” у поље „улица”.

Данас за данас

Уручење пошиљке у другом граду, истог дана од 16 до 20 часова.

Максимална маса Пост-експрес пошиљке износи 20 кг

Проверите места у којима се обавља пријем и уручење Пост-експрес пошиљака.

Данас за одмах

Уручење пошиљке у истом граду за само неколико часова.

Уручење пошиљке на подручју Београда – 4 сата од пријема.

Уручење пошиљке у осталим градовима – 3 сата од пријема.

Максимална маса Пост-експрес пошиљке за услугу Данас за одмах је 15 кг.

Списак градова за услугу Данас за одмах

Допунске и остале услуге

Избором допунских и осталих услуга обезбеђују се додатне вредности за корисника.

 

Повезане услуге и информације