ПостПак – откупни пакет за регион - Најчешћа питања

ПостПак – откупни пакет за регион

Пошаљите откупни пакет у земље региона, уз наплату поузећем.

Пакет мора бити отворен у циљу сравњивања садржаја.

Не, то су очекивани рокови преноса.

Не, поштарину за пренос међународних пакета плаћа искључиво пошиљалац приликом предаје пакета.

Не, сваки ПостПак пакет мора имати означен откупни износ који се наплаћује приликом уручења пошиљке од примаоца, у корист пошиљаоца, без додатних трошкова.

Откупнина се дозначава међународном поштанском упутницом (ПостКеш Међународни пренос новца) која се исплаћује у динарима. Након добијања СМС поруке, у овлашћеним поштама може се подићи откупнина, подношењем на увид личне карте и саопштавањем броја упутнице или броја пошиљке.

Исплата се обавља у динарима, али се ефектива може купити од исплаћене откупнине, користећи везану трансакцију продаје ефективе под повољним условима, у случају да се ради о мењачкој пошти која располаже потребном ефективом.

Новац ће бити уплаћен електронски – услугом ПостКеш Међународни пренос новца.

Пакети се могу пратити електронски на сајту Поште Србије.

Приликом предаје ПостПак пакета, потребно је приложити и два рачуна. Један рачун треба да буде на српском језику, за потребе наших царинских органа, а други на језику разумљивом у одредишној земљи.

За правна лица, не постоје ограничења у погледу учесталости слања пакета.

Уколико вредност робе коју желите да пошаљете једном примаоцу прелази 999 евра, робу можете поделити у два или више пакета, при чему вредност робе у једном пакету не сме прећи 999 евра.

Било какве врсте плаћања од стране примаоца везане за увоз ПостПак пакета, зависе искључиво од царинских и других прописа државе у коју се пакет извози.

ПостПак пошиљке уручују се примаоцу уз потпис примаоца и наплату откупног износа у корист пошиљаоца и евентуалних увозних дажбина.

Не, довољно је да закључе уговор са Поштом Србије, услуге заступања у царинском поступку су укључене у услугу ПостПак.

Повезане услуге и информације