Мали пакет

Намењен слању робе и предмета масе до 2 кг у иностранство.

Функција услуга

Сектор за писмоносне услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131
0700100300

usluge@posta.rs

Сектор за продају и маркетинг

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 205
011 3718 220
011 3718 221
011 3719 208

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације