Дописница - Контакт

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20г, без омота.

Функција услуга

Сектор за писмоносне, експрес, пакетске и логистичке услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131
0700 100 300

pismonosneusluge@posta.rs

Сектор за продају

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

prodaja@posta.rs

Повезане услуге и информације