Слање пакета у иностранство - Упутство за паковање

Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

На пакету морају бити назначене маса и адреса пошиљаоца и примаоца.

Димензије и маса пакета за иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Паковање мора одговарати маси, облику, природи садржине, величини, означеној вредности, као и начину и дужини трајања преноса.

Пакет се може упаковати у сопствену амбалажу (омот, кутија, сандук, врећа) или у оригиналну пакетску амбалажу, опште и посебне намене, различитих облика и димензија, купљену у поштама. Пакетска амбалажа за посебне намене од трослојног картона, предвиђена је за паковање боца, пројеката, слика, календара и сл.

Пакетску амбалажу опште и посебне намене можете купити у пошти.

Приликом предаје пакета у пошти, пакет се предаје отворен. Након обављене контроле садржине пакета, у смислу царинске и девизне контроле, пошиљалац затвара пакет.

Пошљалац је одговоран за правилно паковање и затварање пакета. Паковање и затварање морају да заштите садржину, тако да се не може оштетити притиском и узастопним руковањима. На паковању или на омоту потребно је оставити довољно простора за исписивање службених ознака и поштанске налепнице.

Посебна паковања

Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети од керамике, електрична и рачунарска опрема и др.) треба да буду запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом, односно обмотани заштитним материјалом и упаковани у тврде картоне, када облик предмета не дозвољава паковање у кутију, тако да се спречи свако трење или ударање током транспорта, било између предмета узајамно, или између предмета и зидова кутије, и обезбеди пуна сигурност садржаја пошиљке у преносу. Пакетe који садрже предмете од стакла и остале ломљиве предмете чији садржај захтева посебну пажњу приликом пријема, прераде, превоза и уручења, пошиљалац је дужан да преда као издвојене пакете односно као пакете са услугом Ломљиво (уколико одредишни поштански оператор прихвата пакете са овом услугом).

Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају оштећења посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори.

Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме, смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала како би се спречило истицање садржаја.

Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду (врећу, кутију од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала или од картона).

Повезане услуге и информације