Слање пакета у иностранство - Документација

Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

Пакети које физичка лица шаљу у иностранство не сматрају се комерцијалном робом, али је за обављање царинског поступка у увозу у одредишну земљу неопходно да постоје основни подаци о садржају пошиљке и вредности артикала који се евидентирају на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72 и евентуално Додатку тог обрасца, уколико пакет има више од шест артикала.

Уколико сте физичко лице, на шалтеру поште можете послати пакет који садржи робу у форми поклона, количине ограничене за потребе једног домаћинства.

Приликом предаје пакета, неопходно је да приложите попуњен образац Carinska deklaracija CN 23, на основу којег запослени у пошти уноси податке у апликацију, ради штампе података на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72 и евентуално додатка тог обрасца, уколико пакет садржи више од шест артикала.

Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Пошиљалац стављањем свог потписа у одговарајућу рубрику обрасца, потврђује тачност уписаних података.

Подаци треба буду што је могуће веродостојнији, јер се тиме убрзава поступак царињења у одредишној земљи.

Уколико шаљете прехрамбене производе, неопходно је да буду у произвођачком паковању које садржи декларацију производа. Прехрамбени производи домаће радиности (пекмез, ајвар и сл.) без декларације, могу бити одузети или знатно продужити увозне процедуре које падају на терет примаоца.

Пример попуњеног обрасца Carinska deklaracija CN 23 можете преузети овде.

Додатне информације у вези са царинском процедуром и потребној документацији за спровођење царинског поступка, можете добити позивањем пошти царињења у Београду, Новом Саду или Нишу, у зависности од територијалне припадности адресе пошиљаоца.

Повезане услуге и информације