Слање пакета у иностранство

Слање пакета у иностранство из најближе поште, по приступачним ценама.

Пакети које физичка лица шаљу у иностранство не сматрају се комерцијалном робом, али је за обављање царинског поступка у увозу у одредишну земљу неопходно да постоје основни подаци о садржају пошиљке и вредности артикала који се уписују у образац „Царинска декларација (CN 23)”.

Уколико сте физичко лице, на шалтеру поште можете послати пакет који садржи робу у форми поклона, количине ограничене за потребе једног домаћинства. Приликом предаје, неопходно је да се уз пакет приложе следећи обрасци:

  • одговарајући број примерака обрасца „Царинска декларација (CN 23)”, који се могу добити на шалтеру поште. Пошиљалац, стављањем свог потписа у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података. Обрасце је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа“, „обућа“, „прехрамбени производи“, итд). У циљу поједностављења царињења, пожељно је да један примерак обрасца буде попуњен на српском језику, а остали на енглеском, француском или језику који се у употреби у одредишној земљи;
  • образац „Спроводница (CP 71)”, који се добија на шалтеру поште;
  • образац „Пријемни лист”, који се добија на шалтеру поште.

Подаци треба буду што је могуће веродостојнији, јер се тиме убрзава поступак царињења у одредишној земљи.

Уколико шаљете прехрамбене производе, неопходно је да буду у произвођачком паковању које садржи декларацију. Прехрамбени производи домаће радиности (пекмез, ајвар и сл.) без декларације, могу бити одузети или знатно продужити увозне процедуре које падају на терет примаоца.

Правилно попуњени обрасци

Царинска декларација

Спроводница

Пријемни лист

Додатне информације у вези са царинском процедуром и потребној документацији за спровођење царинског поступка, можете добити позивањем пошти царињења у Београду, Новом Саду или Нишу, у зависности од територијалне припадности адресе пошиљаоца.

Повезане услуге и информације