Слање пакета у Србији - Упутство за паковање

Слање пакета у Србији

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Паковање мора одговарати маси, облику, садржају, величини и означеној вредности пошиљке.

Пакет се може упаковати у омот, кутију, сандук или врећу и унакрсно повезати канапом одговарајуће јачине, уколико облик дозвољава. Пошиљалац је одговоран за правилно паковање садржине и затварање пакета и дужан је да адекватним паковањем заштити садржај од оштећења. За пакете који садрже ломљиве материје, течности, прашкове или топиве материје, дефинисани су посебни прописи у погледу паковања.

Пакетску амбалажу за опште и посебне намене можете купити у пошти.

Пакет можете упаковати у сопствену амбалажу (омот, кутија за паковање, сандук, врећа) или у оригиналну пакетску амбалажу, опште и посебне намене, различитих облика и димензија, купљену у поштама. Амбалажа за паковање за посебне намене од трослојног картона, предвиђена је за паковање боца, пројеката, слика, календара и сл.

Вредност пакета означава се на адресници пакета, која прати пакет од пријема до уручења.

Најмање димензије адресне стране пакета су 9 x 14 цм.

Збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може бити највише 300 цм, с тим да највећа димензија може бити до 150 цм, изузев ако је у питању гломазни пакет.

Гломазни пакет је сваки пакет чије димензије прелазе утврђене границе, као и онај који се због свог облика или структуре не може сложити и преносити са осталим пакетима. Збир дужине и обима гломазног пакета на најширем месту попречно може бити највише 350 цм, с тим да највећа димензија може бити до 200 цм, уколико постоје техничке могућности за пријем и пренос гломазног пакета. Гломазни пакети примају се као издвојени и подлежу наплати поштарине за издвојено руковање.

Посебна паковања

Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети од керамике, електрична и рачунарска опрема и др.) треба да буду запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом, односно обмотани заштитним материјалом и упаковани у тврде картоне, када облик предмета не дозвољава паковање у кутију, тако да се спречи свако трење или ударање током транспорта, било између предмета узајамно, или између предмета и зидова кутије, и обезбеди пуна сигурност садржаја пошиљке у преносу. Пошиљке које садрже предмете од стакла и остале ломљиве предмете пошиљалац је дужан да преда као издвојене пошиљке, чији садржај захтева посебну пажњу приликом пријема, прераде, превоза и уручења.

Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде. Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају оштећења посуде. Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори.

Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме, смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала како би се спречило истицање садржаја.

Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду (врећу, кутију од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала или од картона).

Упутство за правилно паковање пошиљака

Повезане услуге и информације