Информационо-комуникациона подршка пословању Поште

Информационо-комуникациона подршка пословању Поште

Пошта Србије је достигла висок ниво квалитета у домену изградње информационо-комуникационе структуре за интерну подршку пословању, који се првенствено огледа у имплементацији решења у служби свакодневног пружања услуга, као и неометаног и ефикасног функционисања читавог система. Ови сервиси тренутно нису доступни екстерним корисницима.

ИКТ инфраструктура

ПостНЕТ је интерна информационо-комуникациона мрежа Поште, која аутоматизује рад преко 1500 пошта, повезује све пословнице, шалтере и пословне зграде у седиштима радних јединица, чиме се уједно на територији државе велики број елемената повезује у јединствен систем.

ПостНЕТ обезбеђује пренос података: за потребе система Поште, онлајн трансакција на шалтерима, интернет корисника Пошта НЕТ-а, као и пренос података за потребе еУправе и трећих лица.

Стратешка чворишта ПостНЕТ мреже смештена су у телекомуникационим центрима у Београду, Нишу и Новом Саду, повезана редундантним линковима, са директним приступом Интернету. Комуникациона опрема у потпуности је под администрацијом CISCO стручњака Поште.

Систем је базиран на IP/MPLS технологији, која омогућава различите класе саобраћаја, креирање виртуелних приватних мрежа и механизама који обезбеђују квалитет сервиса.

Информатизација пословања

Информатизација и информатичка подршка пословању Поште обухвата велики број апликативних решења, међу којима посебно треба издвојити ПостТИС – информациони систем који се користи као апликативна подршка основној делатности Поште у следећим сегментима рада:

  • пошиљке – пријем, предаја, уручење, track&trace, апликација Веб-експрес (Web Express);
  • новчано пословање – благајна, наплата рачуна, банке, платни промет;
  • електронска саопштења – телеграм, упутница, Kеш експрес;
  • трговина – набавка, дистрибуција, продаја;
  • бизнис сервис – каталошка продаја, допунске поштанске услуге, Веб-шоп (Web Shop);
  • Контакт центар – Пост-експрес, телеграми, упутнице;
  • рекламациони поступак;
  • централизована администрација и мониторинг.

Интеграција пословања

У Пошту је 2008. године уведен ЕRP (Enterprise Resource Planning) систем, SAP.

У периоду након тога, у сарадњи са SAP консултантима, информатичари из Поште имплементирали су ПостСАП – интегрисани информациони систем за управљање корпоративним ресурсима Поште.

Пошта је први јавни поштански оператор у југоисточној Европи са имплементираним SAP решењем у пословању, које се примењује кроз функционалне модуле у следећим сегментима: финансијско књиговодство и оператива (FI), управљање набавкама и праћење залиха (MM), финансијска анализа и планирање (CO), финансијско праћење и евидентирање инвестиција (IM), управљање буџетом (FM), одржавање основних средстава (PM) и обележавање основних средстава бар-кодовима и пословна интелигенција (BI).

Повезане услуге и информације