Превоз и складиштење робе

Користите интегрисана логистичка решења и подршку у управљању процесом снабдевања.

Mодерни транспортни и складишни капацитети Поште представљају кључ ефикасног управљања процесом снабдевања.

Ослоните се на искуство и праксу Поште Србије, модерне транспортне и складишне капацитете.

Одаберите услуге у складу са вашим захтевима.

Збирни превоз робе подразумева преузимање палетизоване и непалетизоване робе на адреси. Робу превозимо брзим и поузданим редовним линијама, оптималним рутама, уз гарантоване уговорене рокове уручења – од 24, 48 и 72 часа , док складишни капацитети у поштанско-логистичким центрима у Београду и Новом Саду омогућавају корисницима складиштење и припрему робе за брзу и поуздану дистрибуцију.

Директан превоз робе подразумева изнајмљивање возила са возачем за потребе дистрибуције, према тачно утврђеној динамици и избору локација, роковима уручења и посебним захтевима корисника.

Електронско праћење робе омогућено је на сајту Поште.

Складиштење робе

Капацитети се могу закупити:

 • по палетном месту, дневно или месечно;
 • по кубном метру, месечно.

Додатне услуге

Пошта према захтеву корисника може пружити следеће додатне услуге:

 • Амбалажирање робе – адекватно паковање робе за даљи превоз;
 • Повраћај пратеће документације пошиљаоцу након уручења – враћање потписаног документа (Отпремница) након уручења;
 • Пријем и/или уручење робе у одређено време – прилагођено време преузимања/уручења у складу са захтевом корисника;
 • Манипулација товарним јединицама приликом утовара и/или истовара – све претоварне операције на адреси пошиљаоца и/или примаоца;
 • Консолидација – издвајање и/или спајање робе у складишту за даљи транспорт и уручење крајњем кориснику;
 • Ручна инсертација – убацивање промотивног материјала у пошиљке;
 • Етикетирање – лепљење налепница, декларација и сл.;
 • Попуњавање товарног листа – попуњавање документа који прати робу у превозу;
 • Повраћај празних палета – враћање палета пошиљаоцу након уручења.

Повезане услуге и информације