Поштанска упутница - О услузи

Поштанска упутница

Пошаљите новац на било коју адресу у Србији.

Избор начина исплате примаоцу – на адреси или шалтеру, одређује се уговором.

Поштанска упутница може се послати на два начина:

  • електронски – слањем попуњеног обрасца са подацима о појединачним упутницама на имејл postanskauputnica@posta.rs. За електронско слање упутница, правно лице мора имати закључен уговор са Поштом;
    Формат обрасца за електронско слање упутница
  • доласком у пошту – предајом попуњеног обрасца за електронско слање упутница. Образац мора бити оверен печатом пошиљаоца и потписом овлашћеног лица.

Предности:

  • Исплата у кратком року – прва наредна редовна достава поште;
  • избор начина исплате – на адреси или на шалтеру (одређује се уговором);
  • лако праћење упутнице – позивањем Контакт центра на 011 3607 500 или на сајту Поште;
  • поузданост – примена адресног кода прецизно одређује адресу примаоца и пружа апсолутну поузданост доставе у кратким роковима.

Примена поштанског адресног кода (ПАК), као обавезног дела адресе примаоца упутнице, прецизно одређује адресу примаоца и омогућава апсолутну поузданост доставе у кратком року.

Више информација о ПАК-у можете сазнати на сајту Поште или позивом Контакт центра на 0700 100 300.

Детаљније информације о уручењу, односно достави и испоруци на адресу

Повезане услуге и информације