Руковања пакетима - О услузи

Избором одређеног руковања приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Избором одређеног руковања приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Руковање пакетом са означеном вредношћу

Пакет са означеном вредношћу је регистрована пошиљка, осигурана до висине вредности означене од стране пошиљаоца. Означена вредност, по правилу, мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део те вредности.

Откупни пакет

Откупни пакет је регистрована пошиљка са означеном вредношћу, која се уручује примаоцу, уз обавезну претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца. Избор ове услуге и врста откупног документа означава се на адресници пакета.

Издвојени пакет

Пакет који садржи предмете који су лако ломљиви и којима се рукује са посебном пажњом. Овакав пакет обавезно носи ознаку "Ломљиво", "Стакло" и др. Гломазни пакет мора бити примљен као Издвојени пакет, више информација о гломазном пакету можете прочитати овде.

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације