Express Mail Service (EMS) - О услузи

Express Mail Service (EMS)

Брзи пренос пошиљака за бизнис кориснике у преко 60 земаља.

Пост-експрес, Ваш сарадник за успех.

ЕМС пошиљке су регистроване поштанске пошиљке без означене вредности и без посебних услуга, масе до 30 кг.

ЕМС пошиљке у међународном саобраћају могу садржати: документа, робу, друге предмете, осим оних за које важе забране Светског Поштанског савеза и законодавстава појединих земаља.

Пријем ЕМС пошиљака:

Списак земаља за слање ЕМС пошиљака

Пратите статус ЕМС пошиљака електронски на track&trace, преко Track&Trace система доставних оператора, или позивањем Контакт центра на 0800 100 808 и 011 3 607 607, радним данима од 8 до 18 часова и суботом од 8 до 15 часова.

Забрањени садржаји

Проверите детаљне информације о забрањеним садржајима за увоз или транзит кроз одређену земљу.

Шта све можете послати у ЕМС пошиљци

ЕМС пошиљкама шаљу се документа, роба и други предмети, осим оних за које важе забране Светског поштанског савеза и законодавстава појединих земаља.

Више информација

Документа

Позивањем бројева 011 3607 607 или 0800 100 808, документа се могу послати са жељене адресе из следећих места у Србији, уколико је маса пошиљке до 0,5 кг, или предајом на шалтерима пошта.

Више информација о ЕМС пошиљкама и правилно попуњеним документима

Роба у форми поклона

Уколико желите да  пошаљете поклон, уз пошиљку је неопходно да приложите попуњену ЕМС адресницу, као и одговарајући број примерака обазаца Царинска декларација (CN 23) уколико шаљете више од четири артикла у пошиљци. Такође, потребно је да приложите  Профактуру и  Изјаву, на меморандуму пошиљаоца, насловљену на „Царинарница Београд“ (Нови Сад или Ниш), Царинска испостава Пошта Београд (Пошта Нови Сад или Пошта Ниш), у зависности од територијалне припадности места из кога се пошиљка шаље надлежној пошти царињења. Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, није потребна овера печатом на овом документу.

Узорци и рекламни материјал

Уколико желите да пошаљете узорке или рекламни материјал, неопходно је да уз пошиљку приложите и следећу документацију:

  • изјаву за извоз рекламног материјала и узорака, на меморандуму пошиљаоца, насловљену на „Царинарница Београд“ (Нови Сад или Ниш), Царинска испостава Пошта Београд (Пошта Нови Сад или Пошта Ниш), у зависности од територијалне припадности места из кога се пошиљка шаље надлежној пошти царињења. Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, није потребна овера печатом на овом документу;
  • профактуру са декларативним износом робе, на меморандуму пошиљаоца;
  • одговарајући број примерака обрасца Царинска декларација (CN23), уколико шаљете више од четири артикла у пошиљци.

Роба комерцијалног карактера

Уколико желите да пошаљете пошиљку која садржи робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји)“ неопходна су и следећа документа:

  • јединствена царинска исправа (ЈЦИ образац) ‒ уз посредовање шпедиције;
  • одговарајући број примерака обрасца Царинска декларација (CN23), уколико шаљете више од четири артикла у пошиљци.

Напомена: Царинску декларацију (CN23) је потребно попунити читко са детаљним описом садржаја пошиљке по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „резервни делови”, „узорци”, „прехрамбени производи”, итд.). Ради убрзања царинских поступака у одредишној земљи, препорука је да образац Царинска декларација буде попуњен на енглеском, француском или на језику разумљивом у одредишној земљи. Пошиљалац, стављањем свог потписа у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписа података.

Повезане услуге и информације