Услугa усклађивања адресних података са адресним системом Поште - О услузи

Услугa усклађивања адресних података са адресним системом Поште

Континуирано ажурирање и константан квалитет адресних података.

Најефикаснији начин да правна лица обезбеде константан квалитет адресних података и испуне обавезу адресовања пошиљака према прописаним стандардима, јесте да ускладе своју базу адресних података са адресним системом Поште Србије.

Пошта је због тога креирала посебне услуге за правна лица.

Евидентирање и одржавање адресних података

Услуга подразумева преузимање базе адресних података од корисника, проверу њихове исправности и усаглашавање са адресним системом Поште.

За адресни податак корисника опредељује се одговарајући званични назив општине, насељеног места и улице и генеришу: доставна пошта, доставни рејон и поштански адресни код – ПАК.

Након тога, правном лицу се доставља допуњена база адресних података усклађених са адресним системом Поште.

Одржавање адресног система корисника

Компаније за које Пошта обавља усклађивање адресне базе са сопственим адресним системом, директно постају корисници услуге континуираног ажурирања адресних података. Подаци се ажурирају у складу са променама на терену: измена назива улица, доставних пошта и др.

Самостално усклађивање базе адресних података

Сви корисници који желе да самостално допуне адресну базу информацијама о доставној пошти, рејону и ПАК-у, могу користити ПАК претраживач на сајту Поште.

Предности правилног адресовања за кориснике

Предности правилног адресовања пошиљака и примене ПАК-а у пословању су:

  • тачност и ажурност адресних података;
  • прецизно усмеравање и уручење пошиљака у прописаном року;
  • ефикасно управљање базама адресних података;
  • смањење броја неуручених пошиљака;
  • виша сатисфакција корисника.

Повезане услуге и информације