Слање пакета у Србији - О услузи

Слање пакета у Србији

Закључите уговор са Поштом и одаберите једну од наменски креираних услуга за бизнис кориснике.

Повећајте ефикасност и смањите трошкове.

Повећајте ефикасност и смањите трошкове. Искористите нашу дистрибутивну мрежу и доступност пошта широм Србије у којима можете предати пакете.

Приступачне, поуздане и свуда доступне пакетске услуге.

Пакетске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају намењене су свим корисницима којима није приоритет кратак рок уручења пошиљке и који желе да на сигуран и економичан начин пошаљу робу и различите предмете примаоцима, по приступачним ценама, са роком уручења до 5 радних дана широм Србије.

Пакет је затворена поштанска пошиљка, масе до 31,5 кг са или без означене вредности, са регистрованим пријемним бројем.

Код пакета са означеном вредношћу, највећа означена вредности је 50.000 динара. Услуга руковања пакетом са означеном вредношћу пружа се без накнаде.

Омогућена је нове услуга Обичан пакет, којом можете послати пакет без означене вредности, по приступачној цени.

Искористите могућност нове услуге Преузимање на адреси 5 и више пакета, уз приступачну цену по преузимању.

Списак пошта одређених за преузимање 5 и више пакета на адреси можете погледати овде. Ова услуга се заказује позивом броја 011 3607 607 или 0800 100 808.

Пријем пакета врши се на шалтерима свих пошта у Републици Србији, док је уручење, такође, на целој територији Србије.

Ново: Обезбеђена је СМС порука примаоцу пакета, у циљу обавештења о приспећу пакета за доставу на адреси, односно о испоруци пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

У пакетима је забрањено слати: опасне и штетне материје као и предмете, производе или супстанце који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке, наркотике и психотропне супстанце, материјале порнографског или еротског карактера, живе животиње, предмете пиратерије, оружје и муницију и све предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима. Такође, у пакетима је забрањено слање: новца, кованица, новчаница, других хартија од вредности, племенитих метала и вредних комада накита, осим у вредносним пошиљкама. Уколико постоји основана сумња да пакет садржи неке предмете чији је пренос забрањен законом, запослени Поште Србије може од особе која предаје пакет захтевати отварање ради увида у садржину, као и утврђивање идентитета. Пошта Србије има право да пакет за који постоји основана сумња да садржи забрањене предмете, одбије пријем, односно искључи из преноса. Последице слања предмета и робе у пакетима који су искључени из преноса сноси пошиљалац.

Повезане услуге и информације