Слање пакета у Србији

Закључите уговор са Поштом и одаберите једну од наменски креираних услуга за бизнис кориснике.

По уговореним условима, маса пакета може бити и до 50 кг.

Повећајте ефикасност и смањите трошкове. Искористите нашу дистрибутивну мрежу и распрострањеност пошта широм Србије у којима можете предати пакете.

Пакетске услуге су доступне правним лицима која желе да на сигуран и економичан начин пошаљу робу и различите предмете примаоцима у земљи.

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Пакет је затворена пошиљка која садржи робу и друге предмете, са и без означене вредности, са регистрованим пријемним бројем.

Пошаљите пакет масе до 31,5 кг, највеће означене вредности до 50.000,00 динара.

По уговореним условима, маса пакета може бити и већа.

Сваки пакет мора да садржи пуне адресе пошиљаоца и примаоца које се исписују на адресници пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Пошта не прима пакете који садрже експлозивне и лако запаљиве материјале, опојне дроге, живе животиње,, као и преписку која се размењује између лица која нису пошиљалац или прималац (или лица која са њим станују), изузимајући архивски материјал. Забрањено је слање поштанских пошиљака које садрже новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама.

Повезане услуге и информације