Посебне услуге - О услузи

Садржај телеграма могуће је саопштити телефоном.

Уручење телеграма на луксузном обрасцу

Приликом саопштавања садржаја или предаје телеграма, пошиљалац може захтевати да се телеграм примаоцу уручи на луксузном обрасцу.

Галерија луксузних телеграма

Саопштавање садржаја телеграма телефоном

Пошиљалац може захтевати да се телеграм примаоцу саопшти телефоном, под условом да се у адреси примаоца назначи број телефона.

Више информација слању телеграма у Србији

Више информација о услугама по захтеву

Повезане услуге и информације