Квалификовани сертификат за електронски потпис - О услузи

Квалификовани сертификат за електронски потпис

Послујте електронски, једноставно и поуздано.

Квалификовани сертификат за електронски потпис има исто правно дејство као својеручни потпис.

Поручите Квалификовани сертификат за електронски потпис на сајту Сертификационог тела Поште.

Бесплатну доставу за Вас обавља Пост-експрес.

Квалификовани сертификати за електронски потпис користе се за креирање и валидацију квалификованог електронског потписа и има исто правно дејство као својеручни потпис.

Најзначајнија поља примене:

  • електронска управа (e-Government);
  • електронско банкарство (е-Banking);
  • електронска трговина (е-Commerce).

Више о примени Квалификованог сертификата за електронски потпис

Поступак издавања

Корисник Квалификованог сертификата за електронски потпис је искључиво физичко лице.

Сертификат кориснику може бити издат као припаднику правног лица или као физичком лицу.

Без обзира на начин издавања, сертификат се може користити за рад на електронским сервисима државних органа.

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације