Слање телеграма у иностранство - О услузи

Слање телеграма у иностранство

Пошта Србије пружа услугу преноса телеграма у иностранство за правна лица.

Телеграм за иностранство који се предаје у пошти мора бити написан латиницом, читко и јасно.

За телеграме које правно лице предаје на шалтеру поште, Пошта Србије, као поуздан партнер, у зависности од начина плаћања, пружа могућност закључења уговора о преносу телеграма.

Телеграм је писано саопштење које корисник може предати непосредно на шалтеру сваке поште за све земље у иностранству. Уколико се предаје у пошти, телеграм за иностранство мора бити написан латиницом, читко и јасно.

За слање телеграма са мобилног постпејд броја и фиксног броја оператора „Телеком Србија“, позовите број 1961.

Позивањем броја 1961 могу се предати телеграми на српском језику за Хрватску, Словенију, Републику Српску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију.

Телеграм за иностранство тарифира се према броју речи.

Адреса примаоца мора да садржи све потребне елементе који недвосмислено одређују примаоца и омогућавају брзо и правилно уручење.

Забрањен је пријем телеграма чији се садржај односи на насилно рушење уставног поретка, изазивање националне, расне, верске и друге нетрпељивости или мржње, као ни онај који је усмерен против човечности и међународног права, живота и тела, части и угледа и опште безбедности и имовине.

Повезане услуге и информације