Писмо

Писмоносна пошиљка масе до 2 кг, у затвореном омоту.

Писмо се уручује у року од 2 до 5 радних дана на територији Србије.

Писмом се сматра свако писано саопштење у затвореном омоту или друга пошиљка која одговара условима за писмо у погледу димензија и масе, уколико и не садржи писано саопштење.

Максимална маса писма је 2 кг.

Димензије писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Уколико је писмо у облику ваљка, највећа димензија одговара збиру дужине и два пречника, а највише до 104 цм, с тим да највећа од тих димензија може бити до 90 цм. Најмање димензије одговарају збиру дужине и два пречника, који није испод 17 цм, с тим да дужина писма није мања од 10 цм.

Омот писма осигурава неповредивост садржине пошиљке у свим фазама преноса.

Како се правилно адресује писмо?

Правилним адресовањем обезбеђујете брзо и сигурно уручење.

Примери правилног адресовања

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Повезане услуге и информације