Продаја судских таксених марака у Пошти - О услузи

Продаја судских таксених марака у Пошти

Уштедите време и новац куповином судских таксених марака у пошта, без провизије.

Правна лица судске таксене марке могу купити у пошти или поручити телефоном.

Судске таксене марке користе се за ефикасну и брзу наплату судских такси.

За износе до 5000 динара, судске таксe могуће је платити судским таксеним маркама које се могу купити у пошти.

Куповина судских таксених марака у поштама обавља се без провизије.

Судске таксене марке у поштама, доступне су у апоенима од 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 динара. Процесуиране су као новац, па се у оптицају не могу појавити две исте таксене марке, с обзиром да свака поседује јединствену „бар-код” нумерацију.

Судске таксене марке доступне су у поштама свих већих градова у Србији у којима постоје судови.

Списак пошта за продају судских таксених марака

Судске таксене марке не подлежу одредбама Закона о заштити потрошача.

Начини плаћања судских таксених марки

Као правно лице, судске таксене марке можете купити у пошти или поручити на телефон 011 3607 545, радним данима од 8 до 15 часова.

Приликом куповине у поштама, можете платити безготовински и готовински.

У случају безготовинског плаћања:

  • запослени издаје предрачун на коме су наведени сви елементи плаћања;
  • правно лице обавља плаћање;
  • правно лице са потврдом о уплати одлази на место издавања предрачуна и преузима плаћене судске таксене марке;
  • запослени правном лицу, осим судских таксених марки, издаје и Отпремницу и Потврду о купљеним судским таксеним маркама.

У случају готовинског плаћања:

  • правно лице на шалтеру поште купује судске таксене марке;
  • запослени правном лицу, осим судских таксених марака, издаје и Потврду о купљеним судским таксеним маркама и Готовински рачун, по потреби.

Повезане услуге и информације