Слање пакета у иностранство - О услузи

Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

Пакет за иностранство је регистрована поштанска пошиљка са или без означене вредности, која садржи робу и друге предмете.

У зависности од садржаја и царинског посредовања, пакет по правилу можете послати из најближе поште, по приступачним ценама.

Пакет за иностранство је регистрована поштанска пошиљка са или без означене вредности, која садржи робу и друге предмете.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

На пакету морају бити назначене маса и адреса пошиљаоца и примаоца, као и приложена потребна документа, у зависности од поступка царињења.

Димензије и маса пакета који се шаље у иностранство зависе од услова овлашћеног поштанског оператора одредишне земље.

Вредност пакета

Означавање висине вредности пакета за иностранство зависи од поштанских прописа одредишне земље. Уколико одредишна земља прима пакете са означеном вредношћу, вредност се означава на пакету и обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72, који прати пакет. Означена вредност пакета не може бити већа од вредности која је означена на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Забрањени садржаји

Поштански пакети који се шаљу у иностранство не смеју да садрже: опојне дроге и психотропне материје, експлозивне, запаљиве, друге опасне, као и радиоактивне материје, фалсификоване предмете и пиратеријски материјал, саблажњиве и неморалне предмете, живе животиње, експлозивне направе, муницију или њихове копије, предмете који по природи или паковању могу бити опасни за запослене и који могу оштетити друге пошиљке или поштанску опрему, документа која имају карактер актуелне и личне преписке лица која нису пошиљалац или прималац, ефективни домаћи и страни новац, изузев у случајевима одобрења од стране НБС (у вредносним пошиљкама), друге предмете чији је увоз или промет забрањен у одредишној земљи.

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације