Штампа и пренос пошиљака - О услузи

Штампа и пренос пошиљака

Од податка у електронској форми до крајњег корисника.

Штампа, ковертирање и паковање рачуна, обавештења и маркетиншких материјала.

Услуга обухвата обраду података правног лица који су послати у електронској форми, штампу, паковање докумената „Pressure&Seal” технологијом, као и пренос и уручење крајњим корисницима пошиљака са одштампаним садржајем.

Информационо-комуникациона мрежа Поште Србије омогућава прослеђивање података у електронској форми најближем дистрибутивном центру, где се подаци штампају, пакују и отпремају за пренос и уручење крајњим корисницима.

Услуга се користи за штампу, ковертирање и паковање рачуна, маркетиншких материјала и обавештења, без могућности инсертовања прилога.

Поред основних услуга штампе, паковања и преноса пошиљака са одштампаним садржајем до крајњих корисника, Пошта додатно нуди:

  • уређивање адресне базе корисника – увођење шифарника градова, општина, насеља, улица и примена поштанског адресног кода (ПАК);
  • креирање изгледа документа;
  • израду јединствене форме налога за уплату (са OCR и „бар-код“ записима) – уколико је документ рачун;
  • наплату рачуна корисницима правних лица на шалтерима пошта.

Повезане услуге и информације