TSA сертификат за „Time Stamp” сервер - Контакт

TSA сертификат за „Time Stamp” сервер

За креирање и валидацију електронског потписа временских жигова.

Функција информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Центар за електронско пословање Поште

Сертификационо тело Поште

Катићева 14 – 18, 11000 Београд, ПАК: 111515

011 3607 895

011 3651 412

cepp@posta.rs

Повезане услуге и информације