Услугa усклађивања адресних података са адресним системом Поште - Контакт

Услугa усклађивања адресних података са адресним системом Поште

Функција поштанске мреже

Сектор за организацију уручења

Служба за географски информациони систем и поштански адресни код

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 192
011 3718 190

pak@ptt.rs

Повезане услуге и информације