Поштанска упутница

Пошаљите новац на било коју адресу у Србији.

Рокови за пренос и уручење поштанске упутнице су: 2 радна дана на ужем, 3 радна дана на ширем и 5 радних дана на најширем доставном подручју поште.

Новац послат поштанском упутницом је расположив за исплату примаоцу у року од 30 дана. По истеку наведеног рока, у периоду од наредних 30 дана, новац је расположив за исплату пошиљаоцу упутнице.

Када су у питању правна лица, рок за исплату се може уговорити да буде и краћи од 30 дана.

Повезане услуге и информације