Сарадња са банкама - О услузи

Рационализацијом мреже филијала смањују се трошкови пословања и повећава сатисфакција корисника.

Сарадњом са Поштом Србије остварујете вишеструке бенефите у функцији даљег унапређења Вашег пословања, уз смањење трошкова пословања кроз рационализацију мреже филијала и експозитура.

Клијентима омогућавате већу доступност и квалитет услуга, чиме се побољшава конкурентност у односу на друге пословне банке.

Понуда се односи на:

  • успостављање интерног платног промета између Поште Србије и банке;
  • услугу Уплате пазара;
  • уплате готовине физичких лица на рачуне отворене код банке;
  • реализацију исплата преко ПОС терминала Поште за клијенте банке.

Повезане услуге и информације