Руковање поштанским пошиљкама - Рокови

Руковање поштанским пошиљкама

За пошиљке у међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови уручења.

Рокови преноса писмоносних пошиљака за иностранство

Повезане услуге и информације