Слање телеграма у Србији

Пренос телеграма на територији целе Србије за правна лица.

Функција услуга

Слање телеграма са фиксног телефона оператора „Телеком Србија"
1961

Сектор за писмоносне услуге

Служба за електронске услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 130
011 3718 198
011 3718 199

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације