Бизнис сервис Поште Србије - Појединачне услуге

Бизнис сервис Поште Србије

Пошта Србије Вам нуди пакет услуга за ефикасан транспорт робе.

Преузимање робе на адреси корисника

Уколико нисте у могућности да допремите робу, преузимање можемо обавити на месту и у време које одаберете.

Складиштење

Услуга пружа могућност да робу, која се сукцесивно отпрема као поштанска пошиљка, складиштите у нашим центрима како би се избегло свакодневно допремање.

Уз достављену листу прималаца, брзо и ефикасно можемо обезбедити даљу доставу.

Формирање пошиљака

Формирање пошиљака подразумева комисионирање, паковање, адресовање и правилно опремање пошиљака.

Робу можете допремити у фабричком паковању, након чега се формирају пошиљке за примаоце. За паковање можете користити Вашу или типску поштанску амбалажу.

Персонализација пошиљака

Подразумева обраду адресних података и припрему адресница и поштанских докумената.

Пријем поруџбина

Пријем поруџбина у Ваше име преко Контакт центра Поште.

Руковање враћеним пошиљкама

Организација испоруке или поновне отпреме враћених пошиљака, уз сачињавање извештаја.

Повезане услуге и информације