Пост-експрес (Post Express) – брза пошта - Најчешћа питања

Пост-експрес (Post Express) – брза пошта

Кажите где, кажите када – имате сарадника за успех.

Експрес услуге корисницима обезбеђују најкраће гарантоване рокове уручења пошиљака у унутрашњем и очекивано време уручења у међународном саобраћају.

Пост-експрес пошиљке имају најкраће гарантоване рокове уручења, регистровани пријемни број и могу се примити као: пошиљке са или без означене вредности, откупне пошиљке, пошиљке са повратницом, пошиљке са личним уручењем и пошиљке са услугом Поврат потписане документације пошиљаоцу.

Пост-експрес пошиљке се могу предати као пошиљке са услугом Данас за сутра, Данас за сутра – испорука у пошти, Данас за сутра – испорука на пакетомату, Данас за данас, Данас за одмах и PostexpressLUX.

Гарантовани рокови за уручење Пост-експрес пошиљака су:

 • Данас за сутра – наредног дана до 19 часова;
 • Данас за сутра – испорука у пошти – пошиљка је расположива за преузимање у испоручној пошти наредног радног дана;
 • Данас за сутра – испорука на пакетомату – пошиљка је расположива за преузимање у изабраном пакетомату наредног радног дана;
 • Данас за данас – истог дана до 20 часова;
 • Данас за одмах – 4 сата након преузимања пошиљке у Београду и 3 сата у другим градовима;
 • PostexpressLUX – у унапред одређено време у току истог дана.

Поштарина за Пост-експрес пошиљке може се наплатити од пошиљаоца, примаоца или трећег лица, готовином или по фактури за кориснике са којима је закључен уговор.

Трошкове преноса могу сносити пошиљалац, прималац или треће лице.

Пост-експрес пошиљку можете послати поузећем, односно откупнином. Новац ће бити уплаћен пошиљаоцу поштанском упутницом, ПостНет-ом или налогом за уплату, у зависности од тога за који се откупни документ пошиљалац определио приликом предаје пошиљке.

Пост-експрес пошиљке могу садржати документа, писана саопштења, робу и друге предмете, осим оних за које важе законске забране. Забрањен је пренос: новца, накита, племенитих метала, драгог камења (осим у вредносним пошиљкама), животиња, опојних дрога и психотропних материја, радиоактивних, запаљивих и других опасних материја, оружја, муниције и свих осталих предмета чији је пренос законом забрањен. Последице слања предмета и робе искључених из преноса у Пост-експрес пошиљкама сноси пошиљалац.

У духу друштвено-одговорног пословања, обезбедили смо еколошку амбалажу за Пост-експрес пошиљке. Типизирана брендирана амбалажа од рециклираних материјала обухвата различите врсте полиетиленских и картонских коверти, с распоном цена од 9 до 30 динара. Продаје се у поштама дефинисаним за пријем Пост-експрес пошиљaка широм Србије.

Како најлакше и најбрже да пошаљете своју Пост-експрес пошиљку, сазнајте увидом у нашу апликацију Пошаљи-Прими. Захтев за преузимање пошиљке можете упутити и коришћењем Андроид, iOS мобилне апликације Поште Србије или Веб-експрес апликације. Такође, можете позвати и наш Контакт центар на 011 3607 607 и 0800 100 808.

Адресница је нумерисани образац на коме се адресује пошиљка. Потписом на адресници пошиљалац потврђује исправност података. Пошиљалац на адресници мора да назначи какву врсту пошиљке жели да преда: вредносну пошиљку, пошиљку с повратницом, откупну пошиљку или пошиљку са личним уручењем.

Повратна поштарина наплаћује се у случајевима враћања пошиљке пошиљаоцу, а када је на њој назначено да прималац плаћа поштарину за пренос пошиљке. Повратна поштарина се наплаћује од пошиљаоца, односно пошиљалац плаћа двоструки износ поштарине, умањен за цену неизвршених посебних услуга.

Уколико се утврди одговорност поштанског оператора, корисник или овлашћено лице има право на исплату накнаде штете у следећим случајевима:

 • за губитак или потпуно оштећење Пост-експрес пошиљке са означеном вредношћу – износ означен на пошиљци увећан за поштарину наплаћену по вредности и десетоструки износ наплаћене поштарине за ту пошиљку умањену за поштарину по вредности;
 • за делимично оштећење или умањење садржине Пост-експрес пошиљке са означеном вредношћу – износ у висини утврђеног дела оштећења или умањења садржине, с тим да износ не може бити већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења Пост-eкспрес пошиљке са означеном вредношћу;
 • за губитак или потпуно оштећење Пост-експрес пошиљке – десетоструки износ наплаћене поштарине;
 • за делимично оштећење или умањење садржине Пост-експрес пошиљке – износ у висини утврђеног дела оштећења или умањења садржине, с тим да износ не може бити већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења Пост-експрес пошиљке;
 • за неизвршену, непотпуно или погрешно извршену поштанску услугу Пост-експрес пошиљке – петоструки износ наплаћене поштарине;
 • за прекорачење рока за уручење Пост-експрес пошиљке – троструки износ наплаћене поштарине.

Поштански оператор је дужан да надокнади штету кориснику који је платио поштарину за пренос те пошиљке.

Поштански оператор не сноси одговорност и не признаје накнаду штете у случајевима губитка или штете који су изазвани:

 • кривицом пошиљаоца или примаоца;
 • неадекватним паковањем;
 • због штете која је резултат саме природе пошиљке;
 • непредвидивим догађајима изван контроле објективних људских могућности (несреће, природне катастрофе, штрајкови, блокаде путева и сл.).

Повезане услуге и информације