Пост-експорт – извоз робе - Царинска процедура

Пост-експорт – извоз робе

Сигурно и брзо слање комерцијалне робе, по приступачним ценама.

Роба се предаје на шалтеру најближе поште, уз само два  пратећа документа: фактуру у два примерка и образац „Извозни царински лист (CP-72)”. За поступак царињења , потребно је да једна фактура буде на српском језику, а друга на језику који се користи у одредишној земљи.

Оваква процедура корисницима омогућава слање робе у иностранство посредством Поште и  пошиљаоца ослобађа обавезе сачињавања „Jединствене царинске исправе” („ЈЦИ образац”), што осим  уштеде времена, за корисника значи и значајну уштеду новца, јер не мора да ангажује шпедитера.

Документација

За услугу Пост-експорт – извоз робе користе се само два  пратећа документа: фактура, односно рачун у два примерка и образац „Извозни царински лист (CP-72)”

Повезане услуге и информације