Пост-експорт – извоз робе

Сигурно и брзо слање комерцијалне робе, по приступачним ценама.

Пакет у међународном поштанском саобраћају мора се предати отворен.

Приликом предаје пакета, потребно је приложити фактуру (у два примерка). За потребе наших царинских органа, потребно је да једна фактура буде на српском језику, а друга на језику који се користи у одредишној земљи. Савет је да се у пакет стави још једна фактура на језику одредишне земље.

Не постоје ограничења у погледу учесталости слања пакета.

Услуга Пост-експорт – извоз робе, од марта 2016. године омогућава навођење српског преференцијалног порекла у фактури. Уколико поседујете сертификат о српском пореклу робе, неопходно је да, у сарадњи са царинском испоставом, обезбедите документацију која то доказује.

Уколико је прималац исти за више пакета, а укупна вредност робе не прелази 1000 евра, потребна је само једна фактура (у два примерка), којом ће бити обухваћена сва роба која се налази у пакетима. Приликом предаје пакета у пошти, потребно на форми обрасца CP-72 доставити попис артикала за сваки пакет посебно.

Савет је да сваки пакет прати копија фактуре ради бржег царињења пакета у одредишној земљи.

Уколико вредност робе коју желите да пошаљете једном примаоцу прелази 1000 евра, робу можете поделити у два или више пакета, при чему вредност робе једног или више пакета по једној фактури не сме прећи 1000 евра.

Уколико роба није дељива, корисник се упућује на редован царински поступак (сачињавање „ЈЦИ обрасца”) и слање робе услугом међународни поштански пакет.

Било какве врсте плаћања од стране примаоца везане за увоз Пост-експорт пакета зависе искључиво од царинских и других прописа државе у коју се пакет извози.

Повезане услуге и информације