Пост-експорт – извоз робе - Најчешћа питања

Пост-експорт – извоз робе

Сигурно и брзо слање комерцијалне робе, по приступачним ценама.

Пошиљка у међународном поштанском саобраћају мора се предати отворена.

Приликом предаје пошиљке, потребно је приложити фактуру (у два примерка). За потребе наших царинских органа, потребно је да једна фактура буде на српском језику, а друга на језику који се користи у одредишној земљи. Савет је да се у пошиљку стави још једна фактура на језику одредишне земље.

Не постоје ограничења у погледу учесталости слања пошиљака.

Услуга Пост-експорт – извоз робе, од марта 2016. године омогућава навођење српског преференцијалног порекла у фактури. Уколико поседујете сертификат о српском пореклу робе, неопходно је да, у сарадњи са царинском испоставом, обезбедите документацију која то доказује.

Уколико је прималац исти за више пакета, а укупна вредност робе не прелази 1.000 евра, потребна је само једна фактура (у два примерка), којом ће бити обухваћена сва роба  у пакетима. Приликом предаје пакета у пошти, потребно на форми обрасца CP 72 доставити попис артикала за сваки пакет посебно.

Савет је да сваки пакет прати копија фактуре ради бржег царињења пакета у одредишној земљи.

Уколико вредност робе коју желите да пошаљете једном примаоцу прелази 1.000 евра, робу можете поделити у два или више пакета, при чему вредност робе једног или више пакета по једној фактури не сме прећи 1.000 евра.

Уколико роба није дељива, корисник се упућује на редован царински поступак (сачињавање „ЈЦИ обрасца”) и слање робе одговарајућом услугом.

Обавезе примаоца Пост-експорт пошиљке зависе искључиво од царинских и других прописа државе у коју се пошиљка извози.

У случају кад се Пост-експорт пошиљка враћа из иностранства корисник се обавештава да достави одговарајући образац CP 72 који је оверен добио у поступку извоза како би се на царини увоз омогућило окончање поступка.

Повезане услуге и информације