Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

У зависности од даље намене и врсте робе коју желите да пошаљете, разликују се царинске процедуре, као и поште у којима можете предати пакете.

У зависности од садржаја и царинске процедуре, постоји неколико начина да пошаљете пакет.

Такође, у зависности од начина за који сте се определили за слање робе, односно пакета, разликују се и документа која је потребно приложити.

Уколико сте правно лице, у пакету за иностранство можете послати узорке и рекламни материјал, као и робу комерцијалног карактера.

Узорци и рекламни материјал

Пошиљке које садрже рекламни материјал и узорке, могу се предати у свим поштама.

Уз пошиљку је неопходно приложити следећу документацију:

  • „Изјаву за извоз рекламног материјала и узорака” на меморандуму, насловљену на „Царинарница Београд" (Нови Сад или Ниш), Царинска испостава Пошта Београд (Пошта Нови Сад или Пошта Ниш), у зависности од територијалне припадности места из кога се пошиљка шаље надлежној пошти царињења. Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, није потребна овера печатом на овом документу;
  • профактуру или неку другу комерцијалну, службену или књиговодствену исправу са декларативним износом робе, на меморандуму (само за потребе царинске испоставе наше земље). Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, није потребна овера печатом на овом документу.;
  • попуњен образац Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72. Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословањи) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података.

Роба комерцијалног карактера

Уколико пакет садржи робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), неопходна су следећа документа:

  • „Јединствена царинска исправа (ЈЦИ образац)”, уз посредовање шпедиције;
  • попуњен образац Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72. Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословањи) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података.

Пост-шпед – поштанска шпедиција

Користите услугу Пост-шпед и ангажујте Пошту да Вас заступа при царинском поступку. У зависности од начина за који се определите да обавите царински поступак, пакет можете предати на неколико начина.

  • Предаја пакета са „ЈЦИ обрасцем”, пре царинског поступка – пакети који садрже робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), предају се уз „ЈЦИ образац” ради спровођења царинског поступка, искључиво у поштама царињења, у Београду, Новом Саду и Нишу.
  • Предаја пакета без ЈЦИ обрасца, пре царинског поступка – свим правним лицима омогућено је да, уз посредство поштанске шпедиције, пакете предају у свим поштама. Ове пошиљке прати горе наведена документација за обављање царинске процедуре у извозу, у зависности од садржаја пакета.
  • Предаја пошиљака по завршеном царинском поступку – пакети за које је обављен царински поступак, могу се предати у свим поштама, истог дана по обављеном поступку, уз „ЈЦИ образац”.

Правилно попуњени обрасци

Пример попуњеног обрасца Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Изјавa за извоз рекламног материјала и узорака

Повезане услуге и информације