Слање пакета у иностранство - Царинска процедура

Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

У зависности од даље намене и врсте робе коју желите да пошаљете, разликују се царинске процедуре, као и поште у којима можете предати пакете.

У зависности од садржаја и царинске процедуре, постоји неколико начина да пошаљете пакет.

Такође, у зависности од начина за који сте се определили за слање робе, односно пакета, разликују се и документа која је потребно приложити.

Уколико сте правно лице, у пакету за иностранство можете послати узорке и рекламни материјал, као и робу комерцијалног карактера.

Узорци и рекламни материјал

Пошиљке које садрже рекламни материјал и узорке, могу се предати у свим поштама.

Уз пошиљку је неопходно приложити следећу документацију:

  • „Изјаву за извоз рекламног материјала и узорака” на меморандуму, насловљену на „Царинарница Београд" (Нови Сад или Ниш), Царинска испостава Пошта Београд (Пошта Нови Сад или Пошта Ниш), у зависности од територијалне припадности места из кога се пошиљка шаље надлежној пошти царињења. Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, није потребна овера печатом на овом документу;
  • профактуру или неку другу комерцијалну, службену или књиговодствену исправу са декларативним износом робе, на меморандуму (само за потребе царинске испоставе наше земље). Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, није потребна овера печатом на овом документу.;
  • попуњен образац Carinska deklaracija CN 23, на основу којег запослени у пошти уноси податке у апликацију, ради штампе података на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72 и евентуално додатка тог обрасца, уколико пакет садржи више од шест артикала. Пример попуњеног обрасца Carinska deklaracija CN 23 можете преузети овде. Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословањи) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података.

Роба комерцијалног карактера

Уколико пакет садржи робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), неопходна су следећа документа:

  • „Јединствена царинска исправа (ЈЦИ образац)”, уз посредовање шпедиције;
  • попуњен образац Carinska deklaracija CN 23, на основу којег запослени у пошти уноси податке у апликацију, ради штампе података на обрасцу Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72 и евентуално додатка тог обрасца, уколико пакет садржи више од шест артикала. Пример попуњеног обрасца Carinska deklaracija CN 23 можете преузети овде. Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословањи) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података.

Пост-шпед – поштанска шпедиција

Користите услугу Пост-шпед и ангажујте Пошту да Вас заступа при царинском поступку. У зависности од начина за који се определите да обавите царински поступак, пакет можете предати на неколико начина.

  • Предаја пакета са „ЈЦИ обрасцем”, пре царинског поступка – пакети који садрже робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), предају се уз „ЈЦИ образац” ради спровођења царинског поступка, искључиво у поштама царињења, у Београду, Новом Саду и Нишу.
  • Предаја пакета без ЈЦИ обрасца, пре царинског поступка – свим правним лицима омогућено је да, уз посредство поштанске шпедиције, пакете предају у свим поштама. Ове пошиљке прати горе наведена документација за обављање царинске процедуре у извозу, у зависности од садржаја пакета.
  • Предаја пошиљака по завршеном царинском поступку – пакети за које је обављен царински поступак, могу се предати у свим поштама, истог дана по обављеном поступку, уз „ЈЦИ образац”.

Правилно попуњени обрасци

Пример попуњеног обрасца Пакетска спроводница (Parcel Label) CP72.

Изјавa за извоз рекламног материјала и узорака

Повезане услуге и информације