Слање пакета у иностранство - Најчешћа питања

Слање пакета у иностранство

Пошаљите пакет корисницима, сарадницима или пословним партнерима у иностранство.

Пакет се за пренос у међународном поштанском саобраћају мора предати отворен.

Вредност пакета представља осигурање робе и омогућава надокнаду штете у висини означене вредности у случају губитка или потпуног уништења пакета.

Не, поштарину за пренос пакета у иностранство плаћа искључиво пошиљалац приликом предаје пакета.

Уз пошиљку је неопходно приложити следећу документацију:

  • „Изјаву за извоз рекламног материјала и узорака” на меморандуму, насловљену на „Царинарница Београд" (Нови Сад или Ниш), Царинска испостава Пошта Београд (Пошта Нови Сад или Пошта Ниш), у зависности од територијалне припадности места из кога се пошиљка шаље надлежној пошти царињења. Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословању) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података;
  • Профактуру или неку другу комерцијалну, службену или књиговодствену исправу са декларативним износом робе, на меморандуму (само за потребе царинске испоставе наше земље). Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословању) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података;
  • Попуњен образац Пакетска спроводница (Parcel Label) CP-72. Образац је потребно попунити читко, са детаљним описом садржаја пошиљке, по врсти артикала, њиховој маси и вредности (нису дозвољени општи описи артикала као што су: „одећа”, „обућа”, „прехрамбени производи”, итд). Да би се убрзало царињење, податке је потребно попунити на енглеском, француском или језику који је у употреби у одредишној земљи. Пошиљалац, стављањем свог потписа и евентуално печата (уколико печат користи у свом пословању) у одговарајућу рубрику, потврђује тачност уписаних података.

Користите услугу Пост-шпед и ангажујте Пошту да Вас заступа при царинском поступку. У зависности од начина за који се определите да обавите царински поступак, пакет можете предати на неколико начина:

  • Предаја пакета са „ЈЦИ обрасцем”, пре царинског поступка – пакети који садрже робу комерцијалног карактера (роба намењена даљој продаји), предају се уз „ЈЦИ образац” ради спровођења царинског поступка, искључиво у поштама царињења, у Београду, Новом Саду и Нишу.
  • Предаја пакета без ЈЦИ обрасца, пре царинског поступка – свим правним лицима омогућено је да, уз посредство поштанске шпедиције, пакете предају у свим поштама. Ове пошиљке прати горе наведена документација за обављање царинске процедуре у извозу, у зависности од садржаја пакета.
  • Предаја пошиљака по завршеном царинском поступку – пакети за које је обављен царински поступак, могу се предати у свим поштама, истог дана по обављеном поступку, уз „ЈЦИ образац”.

Контакте Поштанске шпедиције Пост шпед можете пронаћи на званичном сајту Поште Србије у оквиру картице Логистичке услуге.

Уколико као правно лице желите да пошаљете узорке или рекламни материјал, међународни пакет такође можете предати у свим поштама.

Електронским путем, на званичном сајту Поште Србије www.posta.rs, на основу пријемног броја пакета, можете пратити статус пакета. Информација о статусу пакета, такође се може добити и позивањем Контакт центра на број 0700 100 300.

У међународном поштанском саобраћају рокови преноса и уручења пакета нису гарантовани, већ очекивани.

Уколико нисте задовољни подацима видљивим у систему за праћење пошиљака, потребно је да покренете потражни поступак у пошти.

На званичном сајту Поште Србије, у оквиру картице „Слање пакета у иностранство“, можете пронаћи Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу“. Изабиром земље у коју желите да пошаљете пакет, приступићете Списку артикала који су забрањени при увозу (или транзиту) или се условно прихватају.

На званичном сајту Поште Србије, у оквиру картице „Слање пакета у иностранство“ налазе се контакт бројеви телефона и мејл адресе Пошта царињења Београд, Нови Сад и Ниш путем којих се можете информисати о могућностима и условима слања одређених предмета у иностранство.

Поштански пакети који се шаљу у иностранство не смеју да садрже: опојне дроге и психотропне материје, експлозивне, запаљиве, друге опасне, као и радиоактивне материје, фалсификоване предмете и пиратеријски материјал, саблажњиве и неморалне предмете, живе животиње, експлозивне направе, муницију или њихове копије, предмете који по природи или паковању могу бити опасни за запослене и који могу оштетити друге пошиљке или поштанску опрему, документа која имају карактер актуелне и личне преписке лица која нису пошиљалац или прималац, ефективни домаћи и страни новац, изузев у случајевима одобрења од стране НБС (у вредносним пошиљкама), друге предмете чији је увоз или промет забрањен у одредишној земљи.

Повезане услуге и информације